Türkiye'de arazi geliştirme projeleri yavaş yavaş yaygınlaşmaktadır. Genel eğilim, bu olayın sadece kum, çakıl, çimento meselesi olmadığı, bir kavram ile yola çıkılması gerektiği yönündedir. Yani yerleşim olgusu, insanlara, bir yapının ötesinde, fiziksel bir olgudan çok, bir kavram olarak sunulmaktadır. Ancak, burada önemli olan, bu kavramın ne olduğu ve ona nasıl yaklaşıldığı. Genelde fazla gösterişe dayalı, içi boş kavramlarla yola çıkıldığını görüyoruz. Tüketilmiş kavramlar belirli kalıplar içinde, evrilip çevrilip, yeni paketlermiş gibi sunuluyor.

EMTA Türkiye'de arazi geliştirme projelerine öncü bir yaklaşım getirmek amacı ile faaliyet gösteren bir firmadır. Bu amaca yönelik olarak, Türkiye'deki mevcut oluşumlar, gelişmeler, trendler ve eksiklikler detaylı ve eleştirel bir gözle incelenmiş, bunun sonucunda oluşturulan metodoloji ve strateji uygulamaya konulmuştur.

EMTA, geçmişi, vizyonu, misyonu ve metodolojisi ile farklılaşan bir kurumdur ve bunu projelerine yansıtır.